Adverbial (A), Predikativ (P)

Adverbial forteller noe om det som skjer i setningen.

  • Dager etter reiste vi.
  • Vi gikk to kilometer.
  • Hun går hjem.
  • Han reiser med fly.

Predikativ forteller hva subjektet er (blir eller heter).

  • Hun heter Eva.
  • Koppen er min.
  • Han skal bli ingeniør.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.