at-setninger og som-setninger

At-setninger er substantiviske leddsetninger (setninger som fungerer som et substantiv).

  • Lars sa [at han ville ringe meg]
  • Han vet [at jeg liker å gå på fjell]
  • Det er godt [at det ikke plager deg]

Som-setninger har den samme ordstillingen som leddsetninger.

  • Jeg fikk en T-skjorte som var altfor stor.
  • Her er boka som Lise ikke leste.
  • Det er Morgan som bor i Asker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.