Bruken av så

Så kan si noe om tid, om noe som skjer mange ganger (adverbial), eller så kan stå først i leddsetninger og være subjunksjon.

?Verb:

  • Preteritum av verbet å se. Eks: Jeg så deg i går i byen.
  • Infinitiv å så (sår, sådde, har sådd). Eks: Om våren må vi så blomster.

?Konjunksjon:
Innleder hovedsetning, utrykket en følge, kan bare stå til slutt i helsetningen.
Eks: Bussen går om 3 minutter, så du må ikke bruke mye tid.
Bussen går om 3 minutter. Derfor må du ikke bruke mye tid.

?Subjunksjon: 
Innleder leddsetning, utrykket hensikt, en plan og betyr nesten det same som slik at, for at.
Eks: Vi kan gjøre hjemmelekser fort så vi kan gå på kino.

?Adverb: 
a) tidsadverb.
Eks: Først gikk vi på kino, så gikk vi på bibliotek.

b) gjentakelse (så brukes å gjenta andre adverbialer).
Eks: Hvis vi får jobb, så kan vi flytte til Tromsø.

c) uttrykk for følelser (så + adjektiv).
Eks: Så flott! Det går så fint. Så irriterende!

d) gradsadverb.
Eks: Har du kjøpt så mye mat?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.