Ut på tur, aldri sur

Beskrivelse:

Det er et uttrykk som forteller at mange liker å være ute i naturen: skog, fjell, marka. Det brukes til å få med noen som kanskje ikke vil på tur den dagen.

Eksempler:

 • – Kommer du til å bli med på fløyen da, Erik?
  – Nei, i dag orker jeg ikke. Jeg vil bare spise chips og se på TV.
  – Bli med, vær så snill! Ut på tur aldri sur!
 • Det er umulig å være ute på en tur og samtidig være sur 🙂
 • Ut på tur – aldri sur! Den regelen lever jeg for.

Å ha flere bein å stå på

Beskrivelse:

Å spre risikoen utover.

Eksempler:

 • Liv investerte i mye forskjellige aksjer, for det er best å ha flere bein å stå på.
 • Magnus bestemte seg for å fullføre utdanningen sin, til tross for at han hadde fått ny jobb. Han sa at det er bedre å ha flere bein å stå på.
 • På skolen konsentrerer jeg meg ikke bare om musikk og litteratur, men også om fysikk og kjemi. Man må ha flere bein å stå på.

Det man ikke vet, har man ikke vondt av

Beskrivelse: 

Dersom en person ikke har kunnskap til vise hendelser som normalt ville påført personen misnøye, så vil personen heller ikke oppleve denne misnøyen så lenge personen er i uvitenhet om hendelsen. Noen ting vil man vite, noen ting vil man ikke. Continue reading “Det man ikke vet, har man ikke vondt av”

Å sove på saken

Beskrivelse:

Det er et svar som ikke er lett å gi akkurat nå, en trenger mer tid. 

Eksempler:

 • Øyvind vet ikke om han skal gå på ski i morgen – han må nesten sove på saken.
 • Det at du vil at meg og deg skal flytte sammen opp til Nordpolen, den saken må jeg sove på!
 • Du sier du vil kjøpe huen min. Men den har vært i familien min i generasjoner! Du vil betale 100 000 kr! Jeg må nesten sove på saken!

Å smøre seg med tålmodighet

troll and patience

Beskrivelse:

Å smøre seg med tålmodighet – er figurativt sett det å forberede seg på å vente.

Eksempler:

 • Vi kom for sent og den neste bussen til Ålesund går om to timer. Nå må vi smøre oss med tålmodighet.
 • Det er helt naturlig for barn å mase mye. Så du må smøre deg med tålmodighet og ikke vær irritert over det.
 • Da må jeg smøre meg med tålmodighet mens jeg forstår dagens lekse på norsk!

Brent barn skyr ilden

Troll fire

Beskrivelse:

Uttrykket går ut på at dersom noe skader deg så vil du frykte det framover. Det betyr å ha en dårlig erfaring fra før og bli veldig bekymret å gjøre det samme feil igjen på nytt. Når man opplever noe negativt så styrer man vekk fra det i framtiden.  Continue reading “Brent barn skyr ilden”

Å ta noe for god fisk

Troll med fisk

Beskrivelse: 

Det å ta ting for god fisk betyr at man tror på det man blir fortalt og aksepterer noe uten å tvile. 

Eksempler:

 • Stian sa at han gi meg penger tilbake litt senere og jeg tok det for god fisk.
 • I avisen sto det at det skulle regne i dag, så jeg tok det for god fisk og holdt meg hjemme.
 • Du skal ikke ta alt som blir fortalt for god fisk.