Etter nå – Framtid

Planlagt framtid 
skal + infinitiv Jeg skal reise til Lofoten
har tenkt å + infinitiv Jeg har tenkt å reise til Lofoten
har planlagt å + infinitiv Jeg har planlagt å reise til Lofoten
har bestemt seg for å + infinitiv Jeg har bestemt meg for å reise til Lofoten
kommer til å + infinitiv Jeg kommer til å reise til Lofoten
Framtid vi ikke kan planlegge 
kommer til å + infinitiv Jeg kommer til å savne deg når du reiser til Ulsteinvik
vil + infinitiv Jeg håper du vil finne svaret
Presens
leddsetninger med hvis, når, og før Hvis du treffer Svein, må du hilse fra meg
overgangsverb (begynner, slutter, blir) Togene til Kragerø går på mandager og torsdager
bevegelsesverb (kommer, går, drar) Vi reiser hjem i morgen
Modalverbene
Vi må reise nå
bør Du bør lese den artikkelen
kan Jeg kan gjerne ringe han

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.