Faste uttrykk med så/for

så at så sant for at
så godt som så snart som for eksempel
så lenge så som for lengst
så menn så vel som for seint
så mye så vidt for så vidt
så nær som så visst (som) for tiden
så sant så å si for øvrig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.