Hvordan brukes det på norsk?

?Referensielt det

  1. Refererer til et ord: (På borden ligger et bilde. Det er ikke mitt)
  2. Refererer til en setning: (Hun går på kurs. Det er gøy)

?Ikke referensielt det:

  1. Presenteringssetning: presenterer ny informasjon (Det står en mann utenfor)
  2. Utbryting: bryter ut ett ledd for å sette det i fokus (Det er Olav som åpnet vinduet)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.