Kjønn

Det finnes tre grammatiske kjønn på norsk:

1. Hankjønn (maskulinum)
2. Hunkjønn (femininum)
3. Intetkjønn (nøytrum)

Ubestemte artikler:
• En
• Ei
• Et

Endelser hankjønnsord:

Ord på -else, -ning, -sjon, -dom, -het, -isme
• utdannelse, begrunnelse, bygning, funksjon, ungdom,
kjærlighet, optimisme, ensomhet

Personbetegnelser på -er
• lærer, ukrainer, amerikaner

Endelser hunkjønnsord:

Ord på -ing
• bygging, purring, ettersøking

Ord på -esse, -inne
• flyvertinne, venninne

Endelser intetkjønnsord:

Ord på -ment, -tek, -um, -eri
• kompliment, abonnement,  akvarium, museum, fyrverkeri, bakeri

Ord på –skap som har å gjøre med personer
• kunnskap, selskap, fellesskap, lidenskap

Ord for masse er ofte intetkjønn
• blod, papir, gull, sølv, vann, mel, salt, sukker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.