S-VERB

Noen verb har endelsen “s” i alle former.
Disse verbene brukes i infinitiv, presens, preteritum, og noen i presens perfektum:

Infinitiv Presens Preteritum Presens perfectum
å synes synes syntes har syntes
å finnes finnes fantes
å lykkes lykkes lyktes har lyktes
å trives trives trivdes har trivdes
å møtes møtes møttes har møttes
å snakkes snakkes snaktes

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.