Som-setninger, Det-setninger

?Som-setninger kalles adjektiviske leddsetninger fordi de på omtrent samme måte som adjektiver kan brukes til å beskrive ting og personer.

I subjektet:Damen som snakket med Peter Mathias i går, var hans nabo.

I objektet: Har du tatt boken som lå på bordet?

I et adverbial: De bor i et hvitt hus som ligger på Vestlandet.

?Det brukes som subjekt i flere typer av setninger, særlig fordi det på norsk ikke er vanlig å plassere tunge ledd eller ny informasjon i begynnelsen av en setning. Alle norske setninger må ha et subjekt. Hvis det ikke finnes et annet subjekt som passer, brukes det. Det gjør man i en del setninger om været, om tid og i mange upersonlige konstruksjoner:

Det regner.
Det er søndag i dag.
Det er den 10. oktober.
Det sies at…
Det har begynt å regne.

?Presentering.

1 2 3 4 5 6 7
FOKUS V1 S A1 V2 O/PIV A2
Det

På bordet mitt

I natt

ligger

ligger

har

 

det

det

 

 

ikke

 

 

falt

mange bøker

mange bøker.

så mye snø.

på bordet mitt.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.