Det man ikke vet, har man ikke vondt av

Beskrivelse: 

Dersom en person ikke har kunnskap til vise hendelser som normalt ville påført personen misnøye, så vil personen heller ikke oppleve denne misnøyen så lenge personen er i uvitenhet om hendelsen. Noen ting vil man vite, noen ting vil man ikke. Continue reading “Det man ikke vet, har man ikke vondt av”

Å sove på saken

Beskrivelse:

Det er et svar som ikke er lett å gi akkurat nå, en trenger mer tid. 

Eksempler:

  • Øyvind vet ikke om han skal gå på ski i morgen – han må nesten sove på saken.
  • Det at du vil at meg og deg skal flytte sammen opp til Nordpolen, den saken må jeg sove på!
  • Du sier du vil kjøpe huen min. Men den har vært i familien min i generasjoner! Du vil betale 100 000 kr! Jeg må nesten sove på saken!

Å smøre seg med tålmodighet

troll and patience

Beskrivelse:

Å smøre seg med tålmodighet – er figurativt sett det å forberede seg på å vente.

Eksempler:

  • Vi kom for sent og den neste bussen til Ålesund går om to timer. Nå må vi smøre oss med tålmodighet.
  • Det er helt naturlig for barn å mase mye. Så du må smøre deg med tålmodighet og ikke vær irritert over det.
  • Da må jeg smøre meg med tålmodighet mens jeg forstår dagens lekse på norsk!

Brent barn skyr ilden

Troll fire

Beskrivelse:

Uttrykket går ut på at dersom noe skader deg så vil du frykte det framover. Det betyr å ha en dårlig erfaring fra før og bli veldig bekymret å gjøre det samme feil igjen på nytt. Når man opplever noe negativt så styrer man vekk fra det i framtiden.  Continue reading “Brent barn skyr ilden”

Å ta noe for god fisk

Troll med fisk

Beskrivelse: 

Det å ta ting for god fisk betyr at man tror på det man blir fortalt og aksepterer noe uten å tvile. 

Eksempler:

  • Stian sa at han gi meg penger tilbake litt senere og jeg tok det for god fisk.
  • I avisen sto det at det skulle regne i dag, så jeg tok det for god fisk og holdt meg hjemme.
  • Du skal ikke ta alt som blir fortalt for god fisk.