Å smøre seg med tålmodighet

troll and patience

Beskrivelse:

Å smøre seg med tålmodighet – er figurativt sett det å forberede seg på å vente.

Eksempler:

  • Vi kom for sent og den neste bussen til Ålesund går om to timer. Nå må vi smøre oss med tålmodighet.
  • Det er helt naturlig for barn å mase mye. Så du må smøre deg med tålmodighet og ikke vær irritert over det.
  • Da må jeg smøre meg med tålmodighet mens jeg forstår dagens lekse på norsk!

Brent barn skyr ilden

Troll fire

Beskrivelse:

Uttrykket går ut på at dersom noe skader deg så vil du frykte det framover. Det betyr å ha en dårlig erfaring fra før og bli veldig bekymret å gjøre det samme feil igjen på nytt. Når man opplever noe negativt så styrer man vekk fra det i framtiden.  Continue reading “Brent barn skyr ilden”

Å ta noe for god fisk

Troll med fisk

Beskrivelse: 

Det å ta ting for god fisk betyr at man tror på det man blir fortalt og aksepterer noe uten å tvile. 

Eksempler:

  • Stian sa at han gi meg penger tilbake litt senere og jeg tok det for god fisk.
  • I avisen sto det at det skulle regne i dag, så jeg tok det for god fisk og holdt meg hjemme.
  • Du skal ikke ta alt som blir fortalt for god fisk.