Tidsadverb, Måtesadverb, Stedsadverb

Tidsadverb forteller oss når noe skjer, hvor ofte og hvor lenge:

Fremdeles
Ennå
Sent
Tidlig
Tidsnok
Foreløpig
Lenge
Da
Når
Alltid
Aldri
Sjelden
Ofte
Igjen
Snart

Måtesadverb forteller hvordan handlinger skjer:

Bra
Sånn
Slik
Ille
Fort
Raskt
Annerledes
Pent
Stygt
Høyt
Lavt
Tydelig
Langsomt

Stedsadverb forteller hvor handlinger foregår (eller retningen).

På stedet:

Her
Der
Hjemme
Ute
Inne
Oppe
Nede
Borte
Fremme

Til stedet:

Hit
Dit
Hjem
Ut
Inn
Opp
Ned
Bort
Fram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.