TABELL 33 ?Diagrammer

Hei

Det er ikke alltid like lett å finne norske ord for alt mulig. For enkelte ting finnes det mange ord, for andre er det helt motsatt.Når det kommer til fjell så finnes det mange: berg, tind, topp, knaus, kamp, rygg, koll, hovde, knatt. Når det kommer til beskrivelser av diagrammer, fant jeg det som jeg fant 🙂

Hilsen Brutus

Norsk Russisk Engelsk
å skyte til værs взлететь to skyrocket
å nå toppen достичь пика to peak
å øke увеличиться to increase
å heve, å løfte возрасти to uplift
å stige увеличиться to rise
å stige (kraftig) подняться (существенно) to surge
å øke (svakt) подняться (немного) to uptick
Del 2
å falle, å oppleve en nedgang упасть to fall
å synke, å bli redusert, å svekke seg идти на спад to decline
å falle (litt) уменьшиться to dip
å falle (vanlig) уменьшиться to drop
å svinge колебаться to fluctuate, to undulate
å nå et platå, å flate ut достичь плато to reach a plateau
å holde seg stabil оставаться стабильным to remain stable
Del 3
dramatisk разительно dramatically
bratt резко steeply
betydelig, vesentlig существенно substantially
markant выражено markedly
merkbart заметно noticeable
raskt, hurtig стремительно rapidly
plutselig внезапно suddenly
stødig устойчиво steadily
gradvis постепенно gradually
sakte медленно slowly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.