Til eller for

? Til (i retning av)

 • Gi, kjøpe.
 • Adj/adv:

sterk nok til…
gammel nok til…
for stor til…

 • Eidom – mennesker som eier noe:

barnas ski, skiene til barna

? For

 • Til det beste for, hva angår (når vi snakker om)
 • Hensikt, plan (for å…)
 • Representant for noe.

? Eksempler:

 1. Dette er litt vanskelig FOR meg.
 2. Hva skal vi kjøpe TIL ham.
 3. Jeg skal dra dit FOR å studere.
 4. Bjørnar er for liten TIL å begynne på skolen.
 5. De tjener for lite TIL å kjøpe seg hus nå.
 6. Jeg må ha penger TIL TV.
 7. Har du kjøpt noe TIL middag?
 8. Denne filmen passer bare FOR voksne.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.