Være og bli

Hei

Livet er et uforutsigbart prosjekt, men vi må være villige til å gjøre en endring som å leve annerledes, ta vaksiner, bruke mindre ting og stoffer og snakke et fremmed språk mer flytende 🙂

Hilsen Brutus

Være er alltid et tilstandsverb. Bli forteller som oftest om en overgang. Både bli og være kan brukes som hjelpeverb.

VÆRE Eksempler
om å befinne seg på et sted Vi er hjemme.
Ola er i Ålesund.
for å beskrive et subjekt Gro er sterk.
Hunden er sulten.
Han er ingeniør.
BLI Eksempler
sammen med presens partisipp for å uttrykke at noe som har begynt og varer enda Bli bare stående.
De ble boende i Bodø i mange år.
om å fortsette å være Jeg er i Amsterdam nå, og jeg blir her i tre dager.
forteller om en overgang mellom tilstander Jeg har glemt jakka mi og ble kald.
*KAN VELGES: Vil du være/bli med oss til Bergen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.