Preposisjoner

De som må finnes her: av, bak, blant, mot, etter, for, fra, hos, med, på

U B A   D   R   T   S   Æ   P Å
Y F R   A  H  Ø   W   A   N I
J H D  Z N  Q   F   H  O S
A V Ø   P   B   M   E   D   Å D
E H W   B   A   K   Ø   M   O T
F G U   Æ   Q   Å   H   A  P Ø
O E T   T   E   R   J   Y   Å G
R W G   H   B   L   A   N   T H

På eller i

I
På kino I banken
På skolen I butikken
På kontoret I barnehagen
På postkontoret I kirken
På kurset I kantina
På sykehuset I parken
På jobb I leiligheten
På restaurant I stua
På språkkafé I mange måneder
På universitet I hele vinter
På T-banen I byen
På badet I soverommet
På flyplassen I lokalet

 

Spørreord

Spørreord Setninger
Hva Hva er det?
Hvem Hvem er han?
Når Når skal vi dra?
Hvor Hvor er sekken min?
Hvorfor Hvorfor lukter blomster?
Hvordan Hvordan sier dere “привет” på norsk?
Hvilken Hvilken kaffe drikker du?
Hvilket Hvilket hus bor du i?
Hvilke Hvilke språk snakker du?
Hva slags Hva slags jobb ønsker du å ha?