Verb

Tid Eksempel
Presens Jed skriver et brev nå. Jeg skriver ofre brev til Lars.
Preteritum Jeg skrev et brev i går.
Futurum Jeg skal skrive et brev til Lars om to dager.
Preteritum perfektum Jeg hadde skrevet et brev til Lars da du kom.
Fortidsfuturum Jeg skulle skrive et brev til Lars da du kom.

Preposisjoner

De som må finnes her: av, bak, blant, mot, etter, for, fra, hos, med, på

U B A   D   R   T   S   Æ   P Å
Y F R   A  H  Ø   W   A   N I
J H D  Z N  Q   F   H  O S
A V Ø   P   B   M   E   D   Å D
E H W   B   A   K   Ø   M   O T
F G U   Æ   Q   Å   H   A  P Ø
O E T   T   E   R   J   Y   Å G
R W G   H   B   L   A   N   T H