Bindeord

Kontrast:
I forhold til Afrika er det kaldt i Norge.
Det er mange forskjeller mellom helsesystemene i verden.
Jeg har mange bøker jeg har lyst til å lese, men jeg har ikke tid nå.
Vi kommer fra ulike / forskjellige land.
Det var som om ingenting hadde skjedd her. 
Selv om vi ikke hadde råd, kjøpte vi et stort hus. 
Han hadde dårlig tid. Likevel ville han gå på kino.
På den ene siden liker jeg at det er mye snø om vinteren i Norge, på den andre siden varer vinteren for lenge.
Likhet:
Alle på norskkurs har like mål.
Jeg har de samme skoene som broren min.
I dag er det en vanlig dag, ikke slik som 17. mai. Continue reading “Bindeord”

Ordklasser

Definisjon Eksempler
Substantiv Navn på personer, steder, ting. en bil, Oslo, en bror, en katt, ei kake
Verb Forteller om handlinger/tilstander. å leke, å reise, å vite
Modalverb i alle former* kan, vil, skal, må, bør
Pronomen Et ord som står i stedet for substantiv. Hvor er Lisa? Hun er i parken
Spørrepronomen* hvem, hva, hvilken
Possessiv pronomen Gir informasjon hvem som eier noe. min, ditt, hennes, vårt, deres
Adjektiv Et ord som beskriver et substantiv/et pronomen. Barcelona er vakker
Adverb Gir mer informasjon om handlinger/tilstander. Bussen kommer
Preposisjon Som regel forteller om et sted eller tid. i, til, om, på

Sin

Eier Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn Flertall
Ola har funnet bokken sin lua si arket sitt pengene sine
Eli har funnet bokken sin lua si arket sitt pengene sine
De har funnet bokken sin lua si arket sitt pengene sine

IRREGULÆRE SUBSTANTIV

Hei

En huskeliste til å henge på kjøleskapet 🙂

Hilsen Brutus

singular bestemt plural ubestemt plural bestemt
et barn barnet barn barna
et bein beinet bein beina
et besøk besøket besøk besøkene
en bror broren brødre brødrene
et datter dattera døtre døtrene
en far faren fedre fedrene
en feil feilen feil feilene
en forelder forelderen foreldre foreldrene
en mann mannen menn mennene
ei mor mora mødre mødrene
ei natt natta netter nettene
en sko skoen sko skoene
et sted stedet steder stedene
ei søster søstera søstre søstrene
ei tann tanna tenner tennene
en ting tingen ting tingene

tidtabell

FORTID NÅTID FRAMTID
 • Preteritum: hva som skjedde på et tidspunkt i
  fortida 
  svake verb (endelse -et, -te  -de, -edde)
 • sterke verb (uten
  endelse, må læres)

 

 • Presens: handlinger i nåtid, handlinger som gjentar
  seg 
 • nesten alle verb får -r
  i presens: er, gjør, sier, spør
 • Får og blir
 • kommer til å
 • skal + infinitiv (uttrykker en plan)
 • vil + infinitiv (brukes om noe vi regner med, formel)
 • vil = kommer til å

PERFEKTUM

 • Preteritum perfektum
  (hadde + V3), pluskvamperfektum: 
  brukes om hendelser i fortiden
 • brukes om noe som er skjedd før noe annet i
  fortiden: de hadde spist, da jeg kom
 • lages med et hjelpeverb, oftest -hadde
 • Presens perfektum
  (har + V3): 
  tidfester hendelsen ikke til en bestemt tidspunkt (opptatt av resultatet)
 • lages med et
  hjelpeverb, oftest -har
 • kan brukes -er i
  stedet: filmen er begynt, brevet er blitt sendt

FUTURUM

 • Preteritum
  futurum:
  brukes om noe som skal skje etter en annen hendelse i fortiden: jeg spurte om Roger
 • ville bli med på kino.
 • Presens futurum: skal/vil +infinitiv

PARTISIPPER

 • Perfektum partisipp:
 • lik presens perfektum uten hjelpeverb: ble spist, er blitt lest
 • kan brukes som adjektiv: en stekt fisk
 • En skremt katt (katten er skremt)
 • Presens partisipp:
 • brukes mest som adjektiv og adverb og det bøyes ikke
 • får -(e)ende lagt i infinitiv: smilende, skremmende
 • En skremmende katt (katten som skremmer)

Å fremheve

Engelsk Norsk
Above all Fremfor alt
After all Tross alt / når alt kommer til alt
Indeed Absolutt, saktens, ja visst
As a matter of fact Faktisk
The main issue is Hovedsaken er, det viktigste er, det største problemet er
Chiefly Først og fremst, hovedsaklig
Especially Spesielt
The most significant Det viktigste, det betydeligste
To highlight Å understreke, å fremheve
By all means For all del
Undoubtedly Utvilsomt
Moreover I tillegg / dessuten
Without question Uten tvil
As a result Som et resultat

Slik øver du.